Soiden ekologian ja suometsätieteen tutkimusryhmä

soiden ekologia pic

Soiden ekologian ja suometsätieteen tutkimusryhmän kohteina ovat luonnontilaiset ja ojitetut suot meillä ja muualla maailmassa. Suot ovat tärkeä ja mielenkiintoinen ekologinen vyöhyke kivennäismaametsien ja vesistöjen välissä. Ne ovat myös tärkeitä hiilen ja muiden alkuaineiden varastoja. Miten hiili ja muut alkuaineet varastoituvat, kiertävät ja vapautuvat turpeesta? Mitä tapahtuu, kun suo ojitetaan metsätalouden, maatalouden tai turvetalouden tarpeisiin? Tai toisinpäin: mitä on huomioitava soita ennallistettaessa ettemme tekisi samoja virheitä kuin niitä ojitettaessa? Monia uusia tutkimuskysymyksiä avautuu myös rakennettujen kosteikkojen kohdalla. Miten ne toimivat parhaiten jäte- ja hulevesien puhdistamisessa ennen vesien päätymistä jokiin ja järviin? Suotutkimus edellyttää monen tieteenalan yhteistyötä. Mitä tapahtuu soille ja turpeelle ilmaston, ympäristön ja metsien käytön menetelmien muuttuessa? Kuinka paljon hiiltä turpeeseen kulkeutuu puiden ja muiden suokasvien juurten kautta? Mitä tapahtuu turpeen hiilivarastolle ilmaston lämmetessä tai suopalojen yleistyessä? Voidaanko biomassan käyttöä lisätä kestävästi? Olisiko uusista ideoista, kuten rahkasammalen kasvatuksesta, mahdollisuuksia kukoistavaan liikeideaan?

http://blogs.helsinki.fi/peatlanders/