Metsien terveyden tutkimusryhmä

metsien terveys

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella toimiva tutkimusryhmämme tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa ja antaa asiantuntija-apua suomalaisille ja kansainvälisille organisaatioille, kuten esim. Euroopan komissiolle. Tavoitteenamme on luoda käytännöt ja menetelmät metsien terveyden suunnittelulle, jossa yhdistyvät taloudelliset ja ekologiset näkökannat metsien toiminnasta ja tasapainosta. Analysoimme metsien terveydentilan ongelmia laajalla ajallisella ja paikallisella mittakaavalla ja keskitymme sekä kaupunkien taajamametsiin, talousmetsiin että suojelumetsiin. Tutkimusteemojemme keskiössä ovat ilmastonmuutoksen vaikutukset metsien abioottisiin ja bioottisiin häiriötekijöihin, häiriötekijöiden yhteisvaikutukset metsien kestävyyteen sekä metsäekosysteemin toiminnan ja metsän taloudellisen arvon sosiaaliset ja ekologiset tekijät. Viimeisimmät projektimme käsittelevät mm. metsätuholaisten levinneisyyden ennusteita Euroopassa ja Yhdysvalloissa, kaukokartoituksen sovellutuksia metsien terveydentilan seurannassa, kirjanpainajan aiheuttamien tuhojen riskinmallinnusta, metsätuholaisten populaatioita kontrolloivia tekijöitä ja metsätuhojen vaikutusta metsien hiilitaseeseen.

Lisätietoja: Ryhmänjohtaja, dos. Päivi Lyytikäinen–Saarenmaa, e-mail paivi.lyytikainen-saarenmaa@helsinki.fi ja http://blogs.helsinki.fi/foresthealthgroup