Metsien mallinnus

ilmakuva1

Metsien mallinnus -tutkimusryhmässä Metsätieteiden laitoksella tutkitaan puiden ja metsien ekologiaan, fysiologiaan sekä kasvubiologiaan liittyviä kysymyksiä. Kuinka puun muoto vaikuttaa sen yhteyttämistehokkuuteen tai vedenkuljetukseen? Miksi puiden pituuskasvu pysähtyy? Voidaanko evolutiivisten rajoitteiden kautta löytää optimiratkaisu, joka selittää lajien ja yksilöiden välisiä eroja mm. hiilen käytössä? Välineinä tutkimuksessa käytetään simulointimalleja, jotka pyrkivät puiden elintoimintojen ja metsän eri prosessien mekanistiseen kuvaukseen. Tällaiset mallit tekevät mahdolliseksi myös tutkia meneillään olevan ilmaston- ja ympäristönmuutoksen vaikututusta puiden ja metsien kasvuun sekä toimintaan. Kasvavatko Suomen metsät tulevaisuudessa entistä paremmin, vai syökö esimerkiksi myrskytuhojen yleistyminen lisääntyneen kasvun? Malleja voidaan jo nykyisin käyttää päätöksenteon tukena metsänhoidon monitavoitteisten kysymysten ratkaisuissa ja taloudelliseen analyysin perustana. Ryhmää johtaa professori Annikki Mäkelä.

Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/forestmodels/