Metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan tutkimusryhmä

Laser scanning

Metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan tutkimusryhmä keskittyy metsävaratiedon keruun ja päivitysmenetelmien kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen päätöstukijärjestelmissä. Keskeisenä tutkimuksen painopisteenä ovat metsävaratiedon tuottamiseen liittyvät laserkeilausmenetelmät, joita kehitetään Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä.

Laserkeilauksen avulla voidaan tutkia yksityiskohtaisesti puiden ja metsien ominaisuuksia, kuten rakennetta, terveydentilaa, taloudellista arvoa ja monimuotoisuutta. Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikköön kuuluvat alan eturivin tutkijat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta (johtajana Prof. Juha Hyyppä), Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta ja Aalto yliopistosta. Huippuyksikössä kehitetään laserkeilaukseen perustuvia laitteita, menetelmiä ja sovelluksia. Metsäsovelluksista vastaa metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan tutkimusryhmä (http://blogs.helsinki.fi/4d-gis/), jota vetää prof. Markus Holopainen.

Lisää informaatiota erikoistumislinjan opetuksesta: http://blogs.helsinki.fi/marv-gis

Ja tutkimuksesta: www.laserscanning.fihttp://blogs.helsinki.fi/4d-gis/