Metsäpatologian tutkimusryhmä

Pathogen inoculation

Metsäpatologia tutkii luonnonmetsissä, viljelmillä, taimitarhoilla ja rakennetussa ympäristössä elävien puiden tauteja. Alan tutkimus tuottaa uutta tietoa metsäpuiden taudeista ja puiden kanssa vuorovaikutuksessa elävien mikrobien ekologiasta ja biologiasta sekä metsätuhojen dynamiikasta.

Sienet ovat koko metsäekosysteemin toiminnan kannalta tärkein mikrobiryhmä, mutta niiden aiheuttamat taudit ovat myös merkittävin yksittäinen metsikön arvoa alentava tekijä. Tauteihin liittyvä tieto tulee yhä tärkeämmäksi, mikäli ennustettu ilmastonmuutos toteutuu, sillä tautien levinneisyys ja yleisyys voivat muuttua. Levinneisyyden muutokset voivat pahentaa nykyisiä tuhoja ja tuoda tullessaan uusia metsätaloudellisia ongelmia.

Metsässä tauteja aiheuttavien eliöiden tuntemisen ja tunnistamisen lisäksi on tärkeää ymmärtää taudinaiheuttajien biologiaa ja ekologiaa, sillä ne vaikuttavat tautien esiintymiseen ja leviämiseen metsissä.

Metsäpuiden tautien torjunnan ja eliöiden vuorovaikutusten tutkimuksessa käytetään nykyaikaisia bioteknisiä menetelmiä, kuten molekyylibiologiaa ja genomiikkaa.

Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/forestpathology/people/

Seuraa meitä Facebookissa: https://www.facebook.com/Forest-Pathology-Research-Group-1867962440085806/