Metsämaatieteen tutkimusryhmä

metsämaatiede

Metsämaatutkijoiden Forsoil-ryhmän tutkimuskohteena on metsien maaperä. Maaperä on kivennäismaan, orgaanisen aineen, ilman ja veden mosaiikki, jossa elää monimuotoinen eliöyhteisö. Metsämaa on puiden ja metsäkasvillisuuden kasvupaikka, kasvien juurten ja maaperäeliöstön elinympäristö, hiilen ja ravinteiden varasto, sadeveden suodatin ja pohjaveden muodostaja. Maaperä myös kierrättää kuolleiden kasvien ja muiden eliöiden sisältämät ravinteet uudelleen käytettäväksi. Metsämaatutkimus edellyttää monen tieteenalan yhteistyötä. Haluamme ymmärtää entistä paremmin metsämaan perustoimintoja ja niiden vuorovaikutuksia ja metsämaassa tapahtuvia muutoksia ilmaston, ympäristön ja metsien käytön menetelmien muuttuessa. Kuinka paljon hiiltä metsämaahan kulkeutuu puiden ja muiden metsäkasvien juurten kautta? Mitä tapahtuu maaperän hiilivarastolle ilmaston lämmetessä tai metsäpalojen yleistyessä? Väheneekö metsämaan ravinteisuus metsäbiomassan käytön tehostuessa? Voidaanko biohiilellä parantaa metsämaan ominaisuuksia?

Lisätietoja: http://blogs.helsinki.fi/forestsoil/