Metsäeläintiede

Metsäeläintiede

Metsäeläintiede edustaa Helsingin yliopistossa metsätalouteen ja ympäristön hoitoon sovellettua eläintiedettä. Tehtävänä on metsän tuhoeläinten biologiaan, ekologiaan ja populaatiodynamiikkaan sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvä tutkimus ja opetus. Toiminnan päämääränä on sekä metsien suojelu eläinten aiheuttamilta tuhoilta että tuhojen syiden ja seurausten monipuolinen selvittäminen. Lisäksi tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen metsänhoidon suunnittelussa ja metsien käsittelyssä.