Kosteikkoekologian tutkimusryhmä

Kosteikkoekologia

Kosteikkoekologian tutkimusryhmä keskittyy kosteikkoriistan populaatiodynamiikkaan, lajien välisiin suhteisiin sekä ekosysteemivaikutuksiin. Kosteikoiden lajeista sorsat ovat kosmopoliitteja, sillä ne talvehtivat eteläisemmässä Euroopassa. Tutkimme sorsakantojen säätelyä koko niiden muuttoreitin varrella yhteistyössä ruotsalaisten, tanskalaisten ja ranskalaisten kanssa.

Lajien välisistä suhteista selvitämme ennen kaikkea kilpailun ja fasilitaation vaikutuksia. Sorsien tärkeä kilpailija kosteikoilla ovat kalat, joiden vaikutus tulee ottaa huomioon muun muassa kosteikoiden kunnostuksessa. Majava hyödyttää fasilitoimalla lukuisia kosteikkkolajeja, kuten sammakoita, sorsia ja lepakoita. Majava myös muokkaa koko ekosysteemiä ja vaikuttaa sitä kautta hydrologiaan, sedimentaatioon ja hiilen dynamiikkaan.

Lisätietoja: http://wetlandecologygroup.it.helsinki.fi/