Boreaalisen metsän dynamiikan ja biodiversiteetin tutkimusryhmä

boreal forest

Boreaalisen metsän dynamiikan ja biodiversiteetin tutkimusryhmä tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta metsien rakenteesta, kehityksestä ja biodiversiteetistä. Tavoitteena on lisätä tietoa boreaalisen metsän ekologiasta ja soveltaa tätä tietoa metsäekosysteemin suojelun, ennallistamisen ja kestävän käytön ongelmiin ja menetelmiin.

Lisää tietoa: http://blogs.helsinki.fi/forest-dynamics/