Pääsykoe

Metsätieteiden valintakoe perustuu materiaaleihin (aineistokoe), jotka jaetaan koetilaisuudessa. Aineistoissa käsitellään ajankohtaisia metsiin liittyviä teemoja ekologisista, teknologisista ja taloudellisista näkökulmista. Kokeessa testataan hakijan päättelykykyä, loogista ajattelua ja asiakokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä viestiä kirjallisesti.