Kansainvälistyminen

Opinnot tarjoavat monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä Suomessa että ulkomailla, ja opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja näkökulmia. Vaihto-opiskeluun on hyvät mahdollisuudet, sillä sekä tiedekunnalla että yliopistolla on useita vaihtokohteita eri puolilla maailmaa muun muassa Kaliforniassa, Sydneyssä, Madagaskarilla ja monissa kohteissa Euroopassa. Lisäksi metsätieteiden erikoistumisalojen tutkimusprojektit mahdollistavat esimerkiksi opinnäytetöiden tekemisen lähes kaikilla maailman mantereilla. Myös kandidaatin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun voi tehdä ulkomailla.

Kielitaito avaa ovia ulkomaille ja kansainvälisiin tehtäviin. Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa voi opiskella Euroopassa yleisesti käytettyjä kieliä, kuten saksaa ja ranskaa sekä eksoottisempia vaihtoehtoja, kuten arabiaa ja japania.

Metsätieteiden koulutusohjelmiin tulee vuosittain eri puolilta maailmaa runsaasti vaihto-opiskelijoita, joille voi toimia tuutorina. Metsäylioppilailla ja muilla opiskelijajärjestöillä on kansainvälisiä tehtäviä ja ekskursioita ulkomaille. Esimerkiksi International Forestry Students’ Association (IFSA) tuo yhteen eri maiden metsätieteiden opiskelijoita järjestäen erilaisia tapahtumia, tapaamisia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoja kansainvälistymisestä: http://www.metsatieteet.fi/kansainvalisyys/