Kemiaa tarvitaan useiden suurten kysymysten ratkaisemiseen – esimerkiksi energian ja ravinnon tuotantoon sekä puhtaaseen veteen ja ilmaan liittyvät kysymykset ratkaistaan kemian avulla.

Kemian opettajat ovat alalle tarkeitä – opettajat kouluttavat tulevaisuuden kemian osaajat ja innostavat heidät kemian pariin. Ilman kemian opettajia kemia ei voi kasvaa ja kehittyä tieteenalana.

"Jokainen opettaja vaikuttaa noin sata vuotta – ensin oman aikansa ja sitten oppilaidensa kautta."  Professori Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö

Kemian opetus työllistää

Kemian opintosuunta tarjoaa aineenopettajakoulutuksen, jossa kemian aineosaaminen jalostetaan kemian opetuksen asiantuntemukseksi. Tämä poikkitieteellinen asiantuntemus on arvostettua työelämässä, joten valmistuneiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Linjalta valmistuneet sijoittuvat opettajiksi eri tason oppilaitoksiin (mm. perusopetus, lukiokoulutus, ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut), yrityksiin (esim. kemianteollisuus) tai perustavat oman yrityksen. Yleisimpiä työtehtäviä ovat koulutus-, suunnittelu-, myynti- ja johtotehtävät.

Tervetuloa opiskelemaan kemian aineenopettajaksi.