Tutkinnon rakenne

Kaikilla neljällä opintosuunnalla, matematiikalla, tilastotieteellä, ekonometrialla ja tietojenkäsittelyteorialla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Aineopinnot matematiikassa kuuluvat myöskin kaikkiin opintosuuntiin. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan matematiikan perusopintojen (25 op) lisäksi myös joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen (tai molempien) perusopinnot. Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa, mutta näin ei tarvitse tehdä. Opintosuunta on valittava viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana ennen kandidaatintutkielman aloittamista.

Matematiikan ja tilastotieteen perusopintokokonaisuuksien sisältöjen taustavatimuksena on lukion pitkä matematiikka. Tämä tarkoittaa, että kaikille yhteiset perusopinnot matematiikassa eivät ole esitietovaatimuksena tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen perusopintojen opiskelulle. Näiden tieteenalojen perusopintoja voi - ja pitääkin - opiskella matematiikan perusopintojen rinnalla. Ei niin, että ensin suoritetaan matematiikan peruopinnot ja vasta sen jälkeen tilastotiedettä ja/tai tietojenkäsittelytiedettä - mikäli nämä (tai ekonometria), ovat harkinnassa mahdollisiksi opintosuunniksi. Heti opintojen alussa on tehtävä ensimmäinen valinta: matematiikan rinnalle tilastotiedettä ja/tai tietojenkäsittelytiedettä.

Toisen opiskeluvuoden aikana suoritettavat aineopinnot matematiikassa, tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa perustuvat matematiikan, tilastotieteen ja/tai tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin. Tosin sanoen, toisen opintovuoden alkaessa kaikilla on oltava suoritettuna matematiikan perusopinnot ja joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen perusopinnot - tai molemmat. Tämän jälkeen jatketaan aineopinnoilla sekä matematiikassa että joko tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa.

Ekonometria eriytyy tilastotieteestä vasta tilastotieteen aineopintojen jälkeen; ekonometrian perusopinnot ovat lyhyt versio tilastotieteen aineopinnoista.

Jos valittu opintosuunta on matematiikka, niin aineopintoja tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa ei tarvitse suorittaa. Matematiikassa on kuitenkin suoritettava vähintään perusopintokokonaisuus joltain toiselta tieteenalalta. Tämä voi olla ohjelman sisältänä tilastotiede tai tietojenkäsittelytiede; ensimmäisen vuoden aikana suoritetut perusopinnot näistä eivät siis mene hukkaan, vaan ovat osa tutkintoa. Toinen pakollinen tieteenala voi olla myös jostain toisesta koulutusohjelmasta. Opiskelijan, joka varmasti tietää että opintosuunta tulee olemaan matematiikka, ja että tilastotiede ja/tai tietojenkäsittelytiede eivät missään tapauksessa ole kiinnostavia, mutta jokin muu tieteenala on, on syytä opiskella kyseistä muuta tieteenalaa matematiikan opintojen rinnalla ensimmäisenä opiskeluvuotena. Pelkistä matematiikan opinnoista ei saa ensimmäisen vuoden tavoitetta (noin 60 op)  täyteen, koska matematiikan perusopinnot (25 op) ovat edellytyksenä  matematiikan aineopinnoille, joita käytännössä voi suorittaa vasta toisen opiskeluvuoden kuluessa.

Pe­reh­dy ohjelman rakenteeseen alla olevan kaavion perusteella opintosuuntien sisältöihin eli matematiikkaan, tilastotieteeseen, tietojenkäsittelyteoriaan ja ekonometriaan. Huomaa, että alla olevan rakennekaavion blokkien (opintokokonaisuuksien) sisällöistä (mistä opintojaksoista eli kursseista ne koostuvat) annetaan tiedot opetusperiodeista joissa ne opetetaan, sekä opiskeluvuodesta johon tietty opintojakso on parhaiten sijoitettavissa.

Jokaisesta opintosuunnasta voi jatkaa vähintään yhteen maisteriohjelmaan. Vaihtoehtoja on käytännössä useita, ja ne on koottu erilliselle maisteriopinnot-sivulle

 

Esi-hops, fuksiläppäri ja digitaidot

  • Opintojen tueksi on mahdollista saada fuksiläppäri. Tämä edellyttää opintojen käynnistymistä, jonka ensimmäiset kriteerit ovat opintosuunnitelman eli HOPSin laatiminen sekä ilmoittautuminen kursseille. Lisätietoja ja tilauslomake.
  • Esi-HOPS täytetään e-lomakkeella. Ohjeita esi-HOPSin laadintaan Tiedebasaarissa to 13-16 (Physicum) sekä Hopsimossa että HOPSista-ohjauksessa ti 13-16 (Exactumin 3. krs).
  • Opiskelijan digitaidot -opintojakso tutustuttaa yliopiston tietotekniseen ympäristöön, tiedon hakuun ja tietoturvaan. Tämä on pakollinen opintojakso, joka suositellaan tehtävän mahdollisimman pian opiskelun alettua. Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja verkkotentillä. Ensimmäinen tilaisuus tehdä tentti on 28.8.–24.9. välisenä aikana. Ilmoittaudu opintojaksoon WebOodissa sekä opiskele materiaalit ja tee verkkotentti Moodlessa.

Kandiohjelman matematiikan perusopetus tapahtuu yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman kanssa, tietojenkäsittelyteorian yhteistyössä tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman kanssa ja ekonometrian opetus yhteistyössä taloustieteen kandiohjelman kanssa.

Jos opiskelet jo yliopistossa, sinua saattaa kiinnostaa siirtyminen tähän ohjelmaan. Siirtymäsäännöstö selitetään Flammassa. Siirtymäsäännöstö tarkoittaa niitä kriteereitä, joilla nyt tietyssä koulutusohjelmassa (esimerkiksi matematiikan ja/tai tilastotieteen koulutusohjelmissa Helsingin yliopistossa) opiskeleva voi siirtyä matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan.

Klikkaa tästä ja lue lisää kaikkia opintosuuntia koskevia ohjeita opiskeluun.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, rakenne