Opinnot muille koulutusohjelmille

  • Matemaattisten tieteiden kandiohjelman keskeisin sisältö on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille kokonaisuuksina jotka on lueteltu alla.
  • Kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat voivat suorittaa näitä kokonaisuuksia ja niiden sisältämiä opintojaksoja ilman rajoitteita. Huomaa kuitenkin ilmoitetut esitietovaatimukset: opintojaksoja ei voi suorittaa mielivaltaisessa järjestyksessä. Tietyn opintojakson sisältö voi perustua yhden tai useamman edeltävän opintojakson sisältöön. Perusopinnot on aloitettava opintojaksosta 1. ja vasta sen jälkeen edettävä opintojaksoon 2., jne.
  • Perusopintokokonaisuuksien esitietoina on lukion pitkä matematiikka.
  • Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot ovat Avoimen yliopiston opetustarjonnassa siten että opintojaksoille on kiintiö Avoimen yliopiston kautta. Muutamat opintojaksot ovat lisäksi tarjolla Avoimen yliopiston kesäopetuksena. Joko matematiikan tai tilastotieteen opintokokonaisuus hyvin suoritettuna voi olla väylä Avoimen yliopiston kautta tutkinto-opiskelijaksi Matemaattisten tieteiden kandiohjemaan.
  • Kokonaisuuksia voi suorittaa myös erillisopintoina.
  • Kokonaisuuksien tai yksittäisten opintojaksojen suorituksiin voi hakea JOO-suoritusoikeuksia.
  • Lisätietoja erillisopinnoista, JOO-opinnoista sekä Avoimen yliopiston väylästä löytyy täältä.
  • Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen on matematiikan ja tilastotieteen kurssien aikatauluissa uudistuksia ja tiedot löytyvät täältä
Opintokokonaisuudet muille koulutusohjelmille

 

Opintokokonaisuudet muille koulutsohjelmille2