Kandiohjelma on kolmivuotinen 180 opintopisteen (op) tutkinto-ohjelma. Tämä tarkoittaa, että vuodessa opiskellaan noin 60 op ja yhdessä opetusperiodissa noin 15 op. Tieteenalan opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista.

Opetuskieli on suomi, mutta osa kursseista opetetaan myös ruotsiksi tai englanniksi. Opintosuorituksia voi tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Tieteenalojen yleiskieli on englanti, ja oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Ohjelmassa on neljä opintosuuntaa: matematiikka, tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria. Opintosuunnan voi valita heti opintojen alussa, mutta näin ei tarvitse tehdä. Opintosuunta on valittava viimeistään kolmannen opiskeluvuoden aikana ennen kandidaatintutkielman aloittamista. Lue täältä yleisiä opiskeluohjeita.

Jokaisesta opintosuunnasta voi jatkaa vähintään yhteen maisteriohjelmaan. Vaihtoehtoja on käytännössä useita, ja ne on koottu erilliselle maisteriopinnot-sivulle

Perehdy

  • ohjelman rakenteeseen alla olevan kaavion perusteella
  • kaikkien opintosuuntien yhteisiin ohjeisiin
  • opintosuuntien sisältöihin eli matematiikkaan, tilastotieteeseen, tietojenkäsittelyteoriaan ja ekonometriaan. Huomaa, että alla olevan rakennekaavion blokkien (opintokokonaisuuksien) sisällöt (mistä opintojaksoista eli kursseista ne koostuvat) selitetään opintosuuntien omilla sivuilla tarkasti, annetaan tiedot opetusperiodeista joissa ne opetetaan, sekä opiskeluvuodesta johon tietty opintojakso on parhaiten sijoitettavissa.
  • tai ainakin tiedosta, että kandiopintojen jälkeen tulevat maisteriopinnot ja sinulle kirjattu weboodiin ns. optio-ohjelmat joihin voit tutustua täällä

Esi-hops, fuksiläppäri ja digitaidot

  • Opintojen tueksi on mahdollista saada fuksiläppäri. Tämä edellyttää opintojen käynnistymistä, jonka ensimmäiset kriteerit ovat opintosuunnitelman eli HOPSin laatiminen sekä ilmoittautuminen kursseille. Lisätietoja ja tilauslomake.
  • Esi-HOPS täytetään e-lomakkeella. Ohjeita esi-HOPSin laadintaan Tiedebasaarissa to 13-16 (Physicum) sekä Hopsimossa että HOPSista-ohjauksessa ti 13-16 (Exactumin 3. krs).
  • Opiskelijan digitaidot -opintojakso tutustuttaa yliopiston tietotekniseen ympäristöön, tiedon hakuun ja tietoturvaan. Tämä on pakollinen opintojakso, joka suositellaan tehtävän mahdollisimman pian opiskelun alettua. Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja verkkotentillä. Ensimmäinen tilaisuus tehdä tentti on 28.8.–24.9. välisenä aikana. Ilmoittaudu opintojaksoon WebOodissa sekä opiskele materiaalit ja tee verkkotentti Moodlessa.

Kandiohjelman matematiikan perusopetus tapahtuu yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman kanssa, tietojenkäsittelyteorian yhteistyössä tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman kanssa ja ekonometrian opetus yhteistyössä taloustieteen kandiohjelman kanssa.

Jos opiskelet jo yliopistossa, sinua saattaa kiinnostaa siirtyminen tähän ohjelmaan. Siirtymäsäännöstö selitetään Flammassa. Siirtymäsäännöstö tarkoittaa niitä kriteereitä, joilla nyt tietyssä koulutusohjelmassa (esimerkiksi matematiikan ja/tai tilastotieteen koulutusohjelmissa Helsingin yliopistossa) opiskeleva voi siirtyä matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan.

Klikkaa tästä ja lue lisää kaikkia opintosuuntia koskevia ohjeita opiskeluun.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, rakenne