Opiskelijajärjestöt

Opiskelijajärjestöt ovat yhteiskunnallisen toiminnan harjoituskenttiä ja tarjoavat hyvinvointipalveluita jäsenistölleen. Opiskelijajärjestöt ovat mukana tiedekunta- ja ainelaitostason opiskelijavaikuttamisessa. Järjestöissä toimimalla oppii monia asioita, jotka eivät kuulu yliopiston varsinaiseen opetussuunnitelmaan, mutta ovat kiinteä osa yliopisto-opiskelua ja kasvamista sivistyneeksi ihmiseksi.

Matlu ry
Matlu on vuonna 1994 perustettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Järjestön ydintoimintaa on tiedekuntatason edunvalvonta. Aktiivinen yhteydenpito tiedekunnan henkilökuntaan, hallinnon opiskelijaedustajiin sekä ylioppilaskuntaan mahdollistavat nopean ja kattavan tiedonkulun.

Limes ry
Kaikkien Kumpulassa opiskelevien opiskelijajärjestö. Järjestämme bileitä, kerhoiltoja ja ekskursioita, välitämme haalarimerkkejä sekä kustannamme oppikirjoja.

MATRIX RY
Matematiikan opiskelijaryhmä Matrix ry on Helsingin yliopiston matematiikan opiskelijoiden järjestö. Järjestämme jäsenillemme sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa että matematiikan opiskeluun ja työelämään liittyvää toimintaa. Toimimme myös aineemme opiskelijoiden edunvalvojana yliopistolla.

MOODI RY
Moodi ry on Helsingin yliopiston tilastotieteen opiskelijoiden järjestö. Se on vuodesta 1968 testattu malli akateemisen epävarmuuden hallintaan. Opintotoimintaa, ekskursioita, kulttuuria, urheilua, illanviettoja, vuorovaikutusta ja vipinää.

TKO-ÄLY RY
TKO-äly ry on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden järjestö, joka ajaa opiskelijoiden etua opintoasioissa ja järjestää moninaista vapaa-ajan toimintaa sekä opiskelun oheistoimintaa. Tärkeä osa toimintaa on myös uusien opiskelijoiden eli fuksien vastaanottaminen.

KTTO RY
Kansantaloustieteen opiskelijat ry (KTTO ry) on vuonna 1959 Helsingin Yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan perustettu kansantaloustieteen opiskelijoiden järjestö. Sen tehtävänä on olla jäsenilleen hyötyä tuottava yhteisö opintoihin, ammatilliseen osaamiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

SPEKTRUM RF/RY
Spektrum rf är en svensk­språkig studentförening vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Våra medlemmar består främst av matematiker, fysiker, kemister och datavetare. Föreningens främsta uppgift är att främja medlemmarnas intressen, d.v.s. föra samman finlandssvenska studeranden vid Campus Gumtäkt.
Spektrum ry on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ruotsinkielinen opiskelijajärjestö. Opiskelijamme koostuvat etupäässä matemaatikoista, fyysikoista, kemisteistä ja tietojenkäsittelytieteilijöistä. Järjestön tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta, toisin sanoen Kumpulan kampuksen suomenruotsalaisten opiskelijoiden saattaminen yhteen.