Maisteriopinnot ja ura

Kanditutkinto antaa valmiuden moniin työelämän tehtäviin. Matemaattisten tieteiden kandiohjelman pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin antaa valmiudet sellaisiin maisteriohjelmiin, joiden antamaa pätevyyttä tarvitaan erityistehtävissä monilla eri työelämän aloilla tai tutkimustehtävissä.

Kandiohjelman alojen maisterit työllistyvät hyvin. He työskentelevät monipuolisesti yksityisellä sektorilla, talouden ja teollisuuden vaativissa työtehtävissä, asiantuntijoina valtionhallinnossa tai opetustehtävissä. Moni alan maistereista jatkaa tohtorintutkintoon asti. Tohtorit työskentelevät esimerkiksi yliopistoissa ja muissa yksityisen tai julkisen sektorin tutkimusyksiköissä.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista vaatii, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia Matemaattisten tieteiden kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma, Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma, Taloustieteen maisteriohjelma, Datatieteen maisteriohjelma, Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma sekä Life Science Informatics -maisteriohjelma (tähän ohjelmaan on erillinen haku).

TÄMÄ TEKSTI EI KUULU TÄHÄN MUTTA OTIN TALTEEN JA MIETITTÄVÄ MIHIN OSIOON KUULUISI

Tässä kandiohjelmassa muiden tieteenalojen opintoja voidaan valita lähes kaikista yliopiston tiedekunnista.  Joustava opinto-oikeus (JOO) mahdollistaa opiskelun myös muissa Suomen korkeakouluissa. Työelämäkurssien, työelämätapahtumien ja mentoroinnin  kautta opiskelijat tutustuvat työelämään  sekä myös työelämään sijoittuneisiin tiedekunnan alumneihin.

Kandiohjelman matematiikan  perusopetus tapahtuu yhteistyössä matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman kanssa. Lisäksi läheisiä toimijoita ovat  tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma ja taloustieteen kandiohjelma.

Kandiohjelman tieteenaloilla on laajaa kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Yliopiston sisällä yhteistyötä on muun muassa tietojenkäsittelytieteen, taloustieteen ja fysiikan oppiaineiden sekä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.

Valmistuttuasi luonnontieteiden kandidaatiksi Matemaattisten tieteiden kandiohjelmasta hallitset tieteellisen ajattelun ja matemaattisen päättelyn perusteet, sovelluksiin tarvittavan matematiikan perustan, osaat soveltaa oman opintosuuntasi teoreettista sisältöä. Lisäksi sinulla sinulla on valmiudet opiskella matemaattista pohjaa edellyttävissä maisteri- ja tohtoriohjelmissa myös ulkomailla. Kandiohjelma antaa valmiudet viestiä omasta alastasi kirjallisesti ja suullisesti, tieteelliseen kirjoittamiseen ja argumentointiin, työskennellä sekä itsenäisesti että osana ryhmää sekä ottaa huomioon tieteen eettiset normit.