Viikin opetus- ja tutkimustila

Viikin opetus- ja tutkimustila on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteiden laitoksen alainen yksikkö.

Tila sijaitsee Helsingin kaupungissa Viikin kampuksella.
Osoite: Koetilantie 5 (toimisto) ja Koetilantie 9 (opetus- ja tutkimusnavetta), PL 28, 00014, Helsingin yliopisto
Johtaja: Tapani Jokiniemi, puh.  02941 58528, email: viikin-tutkimustila@helsinki.fi, FB-sivut: https://www.facebook.com/tutkimustila

Tila tarjoaa yliopiston tutkijoille ja opettajille toimivan modernin maatilan, jota voidaan käyttää tutkimuksessa ja opetuksessa.

Tila on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jonka 157 ha peltoalasta puolet on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 ha on valjastettu vuosittain kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueiksi. Lypsykarjan pääosa mudostuu Ayshire rotuisista lehmistä, karjan joukossa on myös muutamia muita nautarotuja, kuten Holstein, Suomenkarja, Jersey ja Swiss Brown. Karjan kokonaismäärä on hiehot ja vasikat mukaanlukien n. 130 eläintä.Tilan navetta on remontoitu v 2006 moderniksi tutkimusnavetaksi, jossa valtaosa eläimistä on robottilypsyssä 46 lehmäpaikan makuuparsipihatossa. Yksilöllisiä tutkimuksia varten navetassa on 12 parsipaikan putkilypsyssä oleva osasto. Koko karja on mukana erilaisissa kotieläintuotannon kokeissa. 42 ha metsämaa muodostuu puisto- ja Arboretum alueista, joita hyödynnetään metsäopetuksen ja -tutkimuksen havaintoalueina. Tilalla vierailee vuosittain lähes 1000 maatalousopetuksesta ja tukimuksesta kiinnostunutta vierailijaa kotimaasta ja ulkomailta.

Navetan alakerrassa toimivat Helsingin yliopiston koe-eläinkeskuksen yksikkö ja  Eviran kotieläinyksikkö.

Tilalla on töissä noin 6 vakituisesti palkattua työntekijää, minkä lisäksi tilalla työskentelee vuosittain harjoittelijoina 5-10 maa- ja metsätalouden sekä eläinlääketieteen opiskelijaa. Harjoittelijoiden lisäksi sadat opiskelijat käyvät tekemässä tillalla opintoihinsa liittyviä käytännön demonstaraatioita ja harjoitustöitä.

Tutkimusalueita

Kotieläintuotannon tukimuksissa ovat merkittävässä osassa eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tutkimustavoitteet. Kasvintuotannossa viljelytekniikan ympäristöystävällisyys ja bioenergiantuotanto ovat nousseet mukaan perinteisen sadontuotannon ja kasvinjalostuksen tutkimuksen rinnalle.

Kotieläintuotanto:

 • Kotoisten valkuaiskasvien käyttö lypsylehmien ruokinnassa
 • Lypsyrotuisten lehmien sorkkasairauksien automaattinen varhainen diagnosointi ja ennaltaehkäisy
 • Metaboolisen stressin ennaltaehkäisy poikimisen läheisyydessä ja stressistä johtuvan häirikkökäyttäytymisen ehkäisy ryhmäruokinnassa
 • Vasikan immuniteetin kehittyminen
 • Kotieläintilojen ilmanvaihdon vaikutus tuotantoeläinten hyvinvointiin

Kasvintuotanto:

 • Palkoviljojen sadontuotanto ja stressinsietokyky, lupiini ja härkäpapukokeita
 • Bioenergian tuotantoon soveltuvien kasvilajien sadontuotanto- ja enrgiantuotanto-ominaisuudet
 • Puhdistamolietteen käyttö bioenergiantuotantokasvein lannoiteeena ja kasvien kyky poistaa raskasmetalleja viljelymaasta
 • Vuohenherneen kyky puhdistaa öljyä maasta
 • Syysöljykasvien käyttö suoja- ja siepparikasveina
 • Biohiilen käyttö maanparannusaineena ja kasvein ravinteiden käytön tehostajana
 • Kasvukauden aikana annettavan typpilannotuksen paikkakohtainen säätäminen
 • Kevätrypsin jalostuskokeita

Viikin tutkimustila on myös mukana huomattavalla työpanoksella Viikin Arboretumin ja Viikin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueiden hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

 

Viikin tutkimustilan kokonaispinta-ala on 200 ha, josta on peltoa 157 ha ja metsää 42 ha.

Tutkimustilan 60 lehmän navetta on peruskorjattu moderniksi tutkimusnavetaksi v. 2007.  Navetassa on 46 lehmän pihatto-osa ja 12 parsipaikkaa yksilöllisiä tutkimuksia varten.

Pellot

Peltomaasta puolet on nurmiviljelyssä, laitumina ja niittonurmina. Viljelykokeiden koeruutupinta-ala vaihtee vuosittain n 10-15 ha alalla. Lopulla peltomaasta viljellään koetoiminnassa haluttuja esikasveja.

Vuoden 2011 keskisatotiedot

Viljelykasvi Pinta-ala Keskisato
Kevätvehnä 24,3 4229
Ohra 41,28 5020
Härkäpapu 2,3 4810
Sinilupiini 1,8 2010
Säliörehnurmet kolme niittoa 39,7  8096 kuiva-ainetta

Karja

Karja on pääosin Ayrshire rotuisia eläimiä. Joukossa on muutama holstein, brown swiss, jersey ja suomenkarjanlehmä. Karjasta suurin osa on pihattopuolella robottilypsyssä. Navetassa on 12 paikan koelehmien parsipaikkaosasto jossa on nomraali putkilypsy.

Karjan tuotostiedot 2011

Lypsäviä keskituotos rasva valkuainen
63,5 10922 3,98 3,43