Opiskelu

Maataloustieteet soveltavat biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja taloustiedettä ruoan- ja energiantuotantoon, jotka ovat ihmiskunnan tulevaisuuden suurimpia haasteita sekä kotimaassa että globaalisti. Tulevaisuuden ekologisesti ja taloudellisesti kestävä ruoantuotanto ja muu pelto- ja puutarhabiomassojen käyttö biotaloudessa perustuu tutkittuun tietoon. Ohjelma sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita löytämään ratkaisuja näihin tulevaisuuden suuriin kysymyksiin!

Näillä biotalousaloilla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisia osaajia, joille Suomessa yliopistotasoista koulutusta tarjoaa vain Helsingin yliopisto!  

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi

  • tunnet maatalous- ja puutarhatuotannon keskeiset teoriat ja käsitteet sekä osaat kuvata tuotannon edellytykset ja haasteet
  • osaat arvioida tuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia
  • osaat kuvata maatalous- ja puutarha-alan kehityssuuntia ja yhteiskunnallista merkitystä
  • sinulla on perusvalmiudet vuorovaikutukseen ja viestintään, kriittiseen ajatteluun ja argumentaatioon, projektityöskentelyyn, ongelmanratkaisuun sekä kansainvälistymiseen
  • osaat hankkia ja tulkita oman  alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja  kirjallisesti
  • sinulla on hyvät valmiudet  syventää osaamistasi valitsemassasi maisterivaiheen opintosuunnassa  (kasvintuotantotiede, kotieläintiede, agroteknologia, maatalousekonomia  tai maaperä- ja ympäristötiede).