Liisa Pesonen, Agroteknologia

Liisa Pesonen on valmistunut agroteknologiasta ja toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksessa (LUKE) Jokioisilla.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä agroteknologiaa ja erikoistuin siinä  maatalousteknologiaan.

2. Mitä teet työksesi?

— Toimin tutkijana LUKE:ssa. Vedän tällä hetkellä 16 jäsenistä tutkimustiimiä, jonka tutkii ja kehittelee tulevaisuuden kasvinviljelytilan tiedonhallintaa ja koneautomaatiota. Teemana on ”älykkäät koneet älykkäässä ympäristössä”. Työ käsittää laajaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tutkimusryhmien ja alan teknologiateollisuuden sekä teknologian loppukäyttäjien eli viljelijöiden kanssa.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Tulevaisuuden näkymät alallani ovat hyvin kiehtovat. Globaalit kehityssuunnat vaikuttavat alaamme voimakkaasti, niin teknologian kehittämisen kuin maatalouden raaka-ainetuotannon suhteen. Kiehtovaa on se seikka, että koska tutkimme tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja, vaikutamme samalla itse voimakkaasti oman tutkimusalamme kehitykseen ja työmme sisältöön tulevaisuudessa.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Aktiivinen opiskelijaelämä tuotti paljon hauskoja muistoja, joista varmaan ikimuistoisimmasta päästä on Havis Amandan pesu- ja lakitusoperaatio eräänä vapunaattona, osana HYY:n vastuutettua lakitusporukkaa. Varsinaisista opiskelumuistoista parhaat liittyvät pääaineelle tyypillisiin elektroniikan harjoitustöihin. Tehtävänä oli usein ”valehtelijoiden klubimaisesti” selvittää totuus ja tarkoitusperä edessämme lojuvasta ”mötikästä”. Metodina oli yritys ja erehdys (manuaalithan ovat harrastelijoille), mistä seurasi tavallisesti hyvinkin tajuntaa avartavia oppimistuokioita. Taisi olla luokkahuoneen proppujen lisäksi myös opettajan sellaiset koetuksella.