Janne Heikkinen, Maaperä- ja ympäristötiede

Maaperä- ja ympäristötieteestä valmistunut Janne Heikkinen työskentelee erityisasiantuntijana Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja ELY-keskuksen alaisessa ympäristöhankkeessa

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maaperä- ja ympäristötiedettä. Lisäksi suoritin opintokokonaisuudet kemiasta, kasvintuotantotieteistä ja monitieteellisestä ympäristöalasta.  Suoritin myös kursseja metsäekologian ja limnologian alalta.

2. Mitä teet työksesi?

— Olen työskennellyt tutkimustehtävissä LUKE:ssa orgaanisten ravinteiden kierrätykseen ja ravinteiden käytön tehokkuuteen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviini kuului astia- ja kenttäkokeiden suunnittelu, organisointi ja johtotehtävät sekä raportointi. Toimin myös ELY-keskuksen alaisessa ympäristöhankkeessa, jossa pyrittiin konkreettisin toimin viljelijöiden kanssa vähentää maataloudesta peräisin olevien ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Työssäni pääsen soveltamaan opiskeluaikanani saamiani oppeja käytäntöön asiantuntijatehtävissä. Parasta hanketyössä on se, kun huomaa tutkimuksen ja käytännön kohtaavan neuvonnan muodossa. Verkostoitumisen myötä olen oppinut tuntemaan maatalouden ympärillä pyörivien tahojen toimintaa ministeriöistä aina viljelijöihin asti.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Maatalouden ympärillä pyörii kokoajan muutoksen tuulet. Ruoantuotannon tavat muuttuvat jatkuvasti huomioiden yhä enemmän ympäröivän ympäristön etuja. Maataloustuotanto on vahvasti poliittisesti säännösteltyä ja siihen liittyy paljon eri tahojen toimintaa ja muutosta, jotka takaavat tasaisesti tutkimus- ja hanketyötä tälle alalle. Maatalous ja ympäristö kulkevat käsi kädessä, mutta otteen vahvistamisessa on edelleen paljon työtä jäljellä.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Parhaat opiskelumuistoni tulevat kokonaisuuksien hahmottamisesta. Ei niinkään yksittäiset kurssit, vaan näiden kurssien sisältöjen jäsentyessä yhteiseksi toimivaksi verkostoksi. Kokonaisuuksien hahmottaminen antaa soveltavan toimintatavan työelämään, jota työnantajat arvostavat.