Anna Tall, Kasvintuotantotieteet

Anna Tall on valmistunut Kasvintuotantotieteistä ja toimii palvelupäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Ilmajoella.

1. Mitä olet opiskellut?

— Viikissä opiskelin kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvinviljelytiedettä ja lisäksi suoritin kokonaisuuksia kasvipatologiasta ja maatalouseläintieteestä. Kahdenkymmenen työvuoden aikana olen opiskellut kasvatustiedettä ja pätevöitynyt opettajaksi ja syventänyt osaamistani lisensiaatiksi. Verkko-opetuspedagogiikan, projektinvetäjän, näyttötutkintomestarin, innovaatioympäristöjen kehittämis- ja johtamiskoulutuksen sekä työelämälähtöisen koulutussuunnittelijan opinnot ovat tukeneet myös vahvasti tämänhetkistä työtäni.

2. Mitä teet työksesi?

— Toimin palvelupäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Ilmajoella. Nykyisiin tehtäviini palvelupäällikkönä kuuluu kaiken muun kuin tutkintomuotoisen opetuksen kehittäminen ja uusien koulutustuotteiden suunnittelu. Olen myös mukana opetusta tukevien hankkeiden suunnittelussa ja toimin yksikkömme laatuvastaavana.
Aloitin opettajanurani kuudennen luokan luokanvalvojan sijaisena, siirryin toisen asteen opettajaksi maatalousoppilaitokseen, sitten ammattikorkeakoulun kasvituotannon vs. lehtorista aikuiskoulutusvastaavaksi ja nykyisiin tehtäviini.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Niin kauan kuin Suomessa halutaan syödä kotimaista ruokaa, niin kauan tarvitaan tuottajia ja ruoka-alan ammattilaisia. Vain korkeatasoinen koulutus ja tutkimus takaavat ja lisäävät alan pysymistä Suomessa sekä alan osaamisen kysyntää myös ulkomailla.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Varsinaisista opinnoista parasta olivat harjoitustyöt ja harjoittelut Saksassa ja Englannissa. Maakuntapäivät, PM-kotikisajärjestelyt, opintomatkat Keniaan, Egyptiin ja Marokkoon sekä maailmanympärysmatkan maatalouskohteet Australiassa ja Uudessa Seelannissa ovat niitä muistoja, joita sitten kiikkustuolissa voi muistella. Sampsan johtokuntavuosi toi monta elinikäistä ystävyyttä.