MaO ry - maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö

Photo: Lauri Miettinen

Maantieteen Opiskelijat ry eli MaO on vuonna 1971 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida jäseniään sekä ajaa maantieteen opiskelijoiden asiaa laitoksella, yliopistolla, ylioppilaskunnassa ja yleensä yhteiskunnassa. MaO ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa geotieteiden ja maantieteen laitoksella pää- tai sivuainettaan lukevat opiskelijat.

Järjestämme jäsenillemme suunnattuja tapahtumia, joihin lukeutuvat muun muassa aluetieteen sekä luonnonmaantieteen retket, erilaiset urheilutoiminnat, bileet sekä usein vuoden kohokohtana nähty kulttuurimaantieteen retki johonkin Suomen lähialueen maahan. Järjestämme myös Kumpulassa perinteeksi muodostuneet käytävävohvelit kaksi kertaa vuodessa. Ylläpidämme suhteita muihin ainejärjestöihin ja opiskelijoihin erilaisten yhteistapahtumien muodossa. MaO:n kautta pääset siis kosketuksiin paitsi maantieteilijöiden myös muiden Kumpulan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden sekä esimerkiksi Aalto yliopiston maanmittareiden kanssa.

Fukseille järjestämme syksyisin aktiviteetteja pääasiassa tuutoreiden johdolla. Erityisesti uusille opiskelijoille suunnattuja tapahtumia ovat esimerkiksi fuksiaiset, fuksisitsit sekä erilaiset tuutor-ryhmissä tapahtuvat toiminnot. Tuemme myös fuksejamme järjestämällä syksyisin opintoinfon ja keväisin sivuaineinfon auttamaan opintoihin liittyvissä valinnoissa.

Parhaiten MaOlaiset löytää Physicumin ytimestä eli Valopihan sohvilta, jossa tarjoamme jäsenillemme edullisesti kahvia sekä teetä. Sohvilla voi kuluttaa aikaansa lukemalla Hesaria tai muita erityisesti maantieteilijää kiinnostavia lehtiä. Geologien kanssa jaetussa opiskelijahuone Supassa voit ottaa nokoset, järjestää kokouksia tai haastaa kanssaopiskelijat lautapeliin.

Ainejärjestölehtenämme toimii Mantu, joka julkaistaan 3+1 kertaa vuodessa. Lehteen voivat kirjoittaa kaikki MaO:n jäsenet ja kaikki jäsenet myös saavat lehden maksutta itselleen. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista tiedotamme sekä perinteisesti ilmoitustauluilla että modernimmin nettisivuillamme ja sähköpostilistalla mao-lista[ at ]helsinki.fi.

Lue lisää MaO:n omilta nettisivuilta!