Kandiohjelman sisällä erikoistuminen tapahtuu opintosuunnan valinnalla. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa opintosuunta valitaan alustavasti valintakokeessa. Opintojen alussa suoritat kandiohjelman yhteisiä opintoja ja oman opintosuuntasi perusopintoja. Opintojen edetessä syvennyt opintosuuntasi aineopintoihin sekä suoritat valinnaisia opintoja joko omasta tai jostakin muusta kandiohjelmasta.