Opiskelu

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa koulutetaan suomen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten sekä kotimaisen ja pohjoismaisen kirjallisuuden asiantuntijoita. Kielten opintosuunnissa opit tarkastelemaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä ja niiden vaihtelua ja historiaa sekä saat valmiudet analysoida ja editoida kieltä ja sen käyttöä eri yhteyksissä. Kirjallisuuksien opintosuunnissa taas perehdyt kirjallisuuden tuntemukseen sekä teorioihin ja kaunokirjallisten tekstien kriittiseen lukemiseen.

Opintosuunnastasi riippuen voit kandiohjelman suorittamisen jälkeen jatkaa opintojasi yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

Voit myös hakea suoritusoikeutta muihin maisteriohjelmiin. Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilta.