Ura

Maisteriopinnot

 

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kanditutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kanditutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kanditutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia kemian kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, ilmakehätieteiden maisteriohjelma sekä teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma.

Voit hakea erillishaulla kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan ja matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan.

 

Uramahdollisuudet

 

Kemiaa tarvitaan monissa erilaisissa yhteyksissä. Vastaavasti kemian koulutuksessa voi erikoistua monen luonteisiin tehtäviin. Voit syventyä esimerkiksi laboratoriotaitoja vaativaan synteesikemiaan, mittauslaitteita hyödyntävään analyyttiseen työskentelyyn tai laskennalliseen ja teoreettiseen kemiaan.

Kandiohjelmassa opit kemian perustietoja sekä taitoja, joiden avulla selviät erilaisista tehtävistä työelämässä. Useimmat kandidaatin tutkinnon suorittaneista kuitenkin jatkavat maisterin tutkintoon asti ja siirtyvät vasta sen jälkeen työelämään. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtori­n tutkintoon asti.

Kemistit työllistyvät usein tutkimukseen tai tuotekehitykseen, kaupallisiin tehtäviin tai koulutustehtäviin. Kemianteollisuus on Suomen suurimpia vientiteollisuuden aloja ja erittäin merkittävä työnantaja. Kemian asiantuntijana voit työskennellä myös esimerkiksi tekniikan, lääketieteen ja biotieteiden alaan liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja tarjoavat yritysten ohella tutkimus- ja koulutuslaitokset sekä viranomais- ja valvontaorganisaatiot. Opiskeluaikainen työharjoittelu auttaa oman alan löytämisessä. Kemia on kansainvälistä, joten työmahdollisuuksia on paljon myös ulkomailla ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Kemian osastolta valmistuneiden kokemuksista työelämässä voit lukea myös Kemiauutiset-lehdestä.