Kandiohjelman johtaja

Professori (Orgaaninen kemia)

Kandiohjelman varajohtaja

Professori (Epäorgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Ruotsinkielinen opetus, orgaaninen kemia)

Universitetslektor (Svenskspråkig undervisning, organisk kemi)

Professori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistolehtori (analyyttinen kemia)

Yliopistonlehtori (Orgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Polymeerikemia)

Yliopistonlehtori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Yliopisto-opettaja (Orgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Professori (Orgaaninen kemia)

Yliopisto-opettaja (Epäorgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Radiokemia)

Professori (Massaspektrometria)

Professori (Radiokemia)

Yliopistonlehtori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

University lecturer (Inorganic chemistry)

FT (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Professori (Ruotsinkielinen opetus, fysikaalinen kemia)

Professor (Svenskspråkig undervisning, fysikalisk kemi)

Yliopistonlehtori (Ruotsinkielinen opetus, epäorgaaninen kemia)

Universitetslektor (Svenskspråkig undervisning, oorganisk kemi)