Kandiohjelman johtaja

Professori (Orgaaninen kemia)

Kandiohjelman varajohtaja

Professori (Epäorgaaninen kemia)

Yliopistotutkija (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Ruotsinkielinen opetus, orgaaninen kemia)

Universitetslektor (Svenskspråkig undervisning, organisk kemi)

Yliopistolehtori (analyyttinen kemia)

Yliopistonlehtori (Orgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Polymeerikemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Akatemiatutkija (Fysikaalinen kemia)

Yliopisto-opettaja (Orgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Professori (Orgaaninen kemia)

Yliopistotutkija (Orgaaninen kemia)

University researcher (Organic chemistry)

Yliopisto-opettaja (Epäorgaaninen kemia)

Yliopistonlehtori (Radiokemia)

Professori (Massaspektrometria)

Yliopistonlehtori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

University lecturer (Inorganic chemistry)

Yliopistonlehtori (Epäorgaaninen kemia)

Professori (Ruotsinkielinen opetus, fysikaalinen kemia)

Professor (Svenskspråkig undervisning, fysikalisk kemi)

Yliopistonlehtori (Ruotsinkielinen opetus)

Universitetslektor (Svenskspråkig undervisning)

Apulaisprofessori (Fysikaalinen kemia)

Yliopistonlehtori (Ruotsinkielinen opetus, epäorgaaninen kemia)

Universitetslektor (Svenskspråkig undervisning, oorganisk kemi)