Kemian kandiohjelmassa opiskelu

Kun valmistut kemian kandiohjelmasta:

  • sinulla on laaja näkemys kemiasta luonnontieteenä ja elinkeinoelämän toimialana sekä tärkeänä tekijänä maailman suurten kysymysten, kuten ympäristöongelmien, energiantuotannon, puhtaan veden ja terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa
  • sinulla on hyvä käsitys aineen rakenteesta, ominaisuuksista ja kemiallisesta reaktiivisuudesta
  • osaat etsiä tietoa eri lähteistä, osaat arvioida tietolähteiden luotettavuutta ja kykenet seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • osaat työskennellä laboratoriossa turvallisesti yleisimpiä laboratoriovälineitä ja mittalaitteita käyttäen
  • osaat esittää tuloksesi kirjallisesti ja suullisesti luonnontieteen käytäntöjä noudattaen
  • osaat suorittaa tehtäviä ja hakea ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmässä; ymmärrät hyvän suunnittelun ja aikataulutuksen merkityksen
  • olet valmis jatkamaan maisteriohjelmassa.

Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa osaston korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Vähintään noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi ja soveltuvuuden mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita.

Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti.

Linkki tutkinnon tarkempaan sisältöön.

  • Kansainvälinen opiskeluympäristö: Kemian osastoon saapuu vuosittain useita kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Myös henkilökunnassa on ulkomailta tulleita opettajia ja tutkijoita. Kemian kandiohjelman opetus on suomen ja ruotsinkielistä, mutta kemian maisteriohjelmissa luento-opetus on englanninkielistä. Maisteriohjelmiin tulee opiskelijoita myös kansainvälisen haun kautta. Kemian tutkimus on kansainvälistä ja tutkimusryhmillä on monia ulkomaisia kumppaneita.
  • Opiskelijavaihto: Helsingin yliopistolla on vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, joten sinäkin voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Voit lähteä opiskelijavaihtoon sekä kandidaatti- että maisteriopintojen aikana. Voit myös hakea suorittamaan koko maisteri- tai tohtoritutkinnon ulkomaiseen yliopistoon. Helsingin yliopiston kemian kandidaatin tutkinnolla on Chemistry Eurobachelor® -laatuleima, mikä edesauttaa siirtymistä eurooppalaisiin maisteriohjelmiin.
  • Kieliopinnot: Helsingin yliopisto ja kielikeskus tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet parantaa ja laajentaa kielitaitoa.

Kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta suuri osa kursseista opetetaan myös ruotsiksi. Opintosuoritukset voit tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Voit myös suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.