Suvi Pulkkinen

Suvi Pulkkinen

Suvi Pulkkinen on töissä Opetusalan Ammattijärjestössä koulutuspoliittisena asiantuntijana. Pulkkisen työhön kuuluu edistää opetusalalla tärkeäksi nähtyjä kysymyksiä poliittisten päättäjien suuntaan. Yksi tärkeä osa tätä on budjettivaikuttaminen, jossa tavoitteena on saada lisää resursseja kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Lisäksi Pulkkisen tehtäviin kuuluu erilaisten poliittisten linjausten valmistelua sekä kunta- ja eduskuntavaalivaikuttamista.

– Tuntuu, että työt OAJ:ssä ovat melko lähellä sitä, mitä toivoinkin alun perin yliopistoon pyrkiessäni. Hain heti lukion jälkeen opiskelemaan kasvatustieteitä eri ohjelmiin ja päädyin Helsinkiin luokanopettajankoulutukseen.

Pulkkisen työssä olennaista on ymmärtää opettajan työtä ja opetusalan kenttää sekä politiikan dynamiikkaa ja toimijoita. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat myös olennaisia työssä menestymisessä. Näihin kasvatustieteen opinnot antoivat loistavan perustan.

– Jo hakiessani opiskelemaan halusin vaatimattomasti uudistaa suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä samalla oppia ymmärtämään hitusen enemmän ihmisyyttä ja yhteiskuntaa. Millaisia kansalaisia koulu meistä oikeastaan kasvattaa, millainen tila siellä annetaan lapsen omalle persoonalle ja kasvulle, ihmisyyden itseisarvolle?

Pulkkinen katsoo, että myös hänen nykyisessä työssä on pystyttävä pitämään aina mukana myös tällaiset näkökulmat, vaikka työtä ja kehittämistä tehdäänkin usein monien näkökulmien ristipaineessa. Jo kasvatustieteen opinnoissa kävi hyvin selväksi, että näkökulmien kirjo siitä, mitä on hyvä kasvatus ja koulutus on valtava, eikä yhtä totuutta ole. Silti vaihtoehtoja on mahdollista punnita kriittisesti. Kyyniseksi ei kuitenkaan kannata ryhtyä.

Yhtenä olennaisena asiana Pulkkinen pitää työnsä kannalta laajaa taustaa opiskelijajärjestötoiminnassa ja yliopistohallinnossa. Hän ehti olla opintojen aikana useissa eri opiskelijajärjestöissä puheenjohtajana, hallinnon opiskelijaedustajana ja myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallituksessa.

– Järjestötoiminta opetti minulle valtavasti ajanhallintaa, yhteistyön merkitystä, vastuun kantoa ja uskoa siihen, että asioita voi muuttaa, kunhan on itse aktiivinen. Nämä ovat olleet minulle erittäin tärkeitä oppeja omalla työurallani. Järjestötyössä sai myös paljon vastuutta kannettavakseen ja haastaviakin juttuja tehtiin ihan amatöörinä. Se opetti paljon rohkeutta ja valmiutta ottaa haasteita vastaan.

Kun Pulkkinen vuonna 2012 aloitti opintonsa maisteriohjelmassa, istui hän samana vuonna myös HYY:n hallituksessa. Opiskelijaliike piti tällöin vahvasti esillä kysymystä maksuttoman koulutuksen merkityksestä ja monet tahot taas tuntuivat näkökulmaa haastavan. Siitä Pulkkinen sai kimmokkeen myös gradunsa aiheeksi. Ensimmäisen oman alan työpaikkansa hän löysi vuoden 2013 alussa, kun Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) silloinen toiminnanjohtaja oli käymässä HYY:n toimistolla ja kiinnostui myös Pulkkisen graduaiheesta.

– Sitten sovimme tapaamisen, ja tapaamisen tuloksena minulle irtosikin työpaikka tutkimusavustajana. Aluksi tein osa-aikaisena määräaikaisessa työsuhteessa, mutta työn sujuessa hyvin ja opintojen edetessä työ muuttui kokoaikaiseksi, tehtävänimike uudistui ja paikka muuttui vakinaiseksi. Työ Otuksella ja opinnot maisteriohjelmassa tukivat valtavan hyvin toisiaan, vaikka aikatauluhaasteilta ei voitukaan välttyä.

Kun muutama vuosi Otuksella oli kulunut, Pulkkinen koki että olisi aika siirtyä kohti uusia haasteita. Kun OAJ:llä oli auki uusi toimenkuva, Pulkkiselle oli heti selvää, että tähän hän aikoo hakea. Tehtävänkuva on muuttunut ajan saatossa ja työsuhde muuttunut määräaikaisesta vakinaiseksi. Samalla erilaiset luottamustehtävät ovat vaihtuneet, mutta Pulkkinen näkee ne edelleen tärkeäksi osaksi omaa urapolkua ja osaamisen kehittymistä. Vuonna 2018 hän toimii HYY:n puheenjohtajana, Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirihallituksen jäsenenä ja Vihreiden koulutuspoliittisen työryhmän jäsenenä.

Seuraava iso haaste Pulkkisen työssä on eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuminen. Voisiko kasvatus ja koulutus nousta vaalien ykkösaiheeksi, vai viekö sote ja Nato jälleen voiton?

– Se, mitä työura tuo tullessaan OAJ:n jälkeen on minulle vielä epäselvää ja haluan pitää mielen avoimena. Minua kiinnostaa olla lähellä politiikkaa, sillä haluan vaikuttaa siihen, millainen maa Suomi on tuleville sukupolville elää, asua ja opiskella. Toisaalta näen yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä myös paljon mahdollisuuksia maailmanparantamiseen. Aika näyttää!

 

Suvi Pulkkinen valmistui kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2014. Nykyisin hän työskentelee koulutuspoliittisena asiantuntijana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä.