Opiskelu

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa kouluttaudut opetuksen, oppimisen ja johtamisen tehtäviin sekä yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Kasvatustieteet tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen.

Suurimmassa osassa opintosuunnista saavutat ammatillisen pätevyyden suorittamalla sekä kandidaatintutkinnon että maisterintutkinnon. Voit kuitenkin hakea suoraan maisterivaiheeseen jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jossain muussa suomalaisessa korkeakoulussa.