Anneli Rantamäki

Anneli Rantamäki, kuva Pette Rissanen

Lukion jälkeen en oikein tiennyt, mikä minusta ”tulisi isona”. Haaveilin ihan jostain muusta kuin opettajan urasta. Oltuani vuoden kotitalousopettajan viransijaisena huomasin kuitenkin, että työ oli mielenkiintoista mutta haastavaa. Sain työstä kipinän ja hain Helsingin yliopistoon opiskelemaan kotitalousopettajaksi.

Kotitalousopettajan opinnot osoittautuivat hyvin laaja-alaisiksi. Koulutuksen tarjoamilla opeilla olisi voinut luoda uraa myös vaikkapa ravintola-alalla, elintarviketeollisuudessa, järjestötoiminnassa tai erilaisissa neuvontatehtävissä. Olisi voinut perustaa oman yrityksenkin. Opettajuus vei silti minun kohdallani voiton.

Opettajan työ on hyvin monialaista, sillä opettaja joutuu olemaan samanaikaisesti kasvattaja, varavanhempi ja vähän psykologikin. Kotitalousopettaja on lisäksi elämäntaitojen neuvonantaja, kävelevä keittokirja ja kodinhoito-opas. Onneksi opintojen kautta saa hyvät työkalut vastaamaan näihin työelämän haasteisiin. Kaikkien opintojen hyödyllisyyttä ei välttämättä tajua kuin vasta työelämässä.

Luokkaopetuksen ohella huolehdin kotitalousopettajana luokan järjestyksestä, materiaali- ja raaka-ainehankinnoista, opetuksen suunnittelusta, hankittavien laitteiden tarjouspyynnöistä ja kotitalousluokan toiminnasta kokonaisuudessaan. Koulussa tapahtuu paljon muutakin luokkaopetuksen ulkopuolella; on erilaisia teemapäiviä, luokanvalvojan tehtäviä ja yhteydenpitoa vanhempiin.

Opettajan työssä ei ole kahta samanlaista päivää. Jokainen oppitunti on erilainen, ja joka kerta pitää osata vakuuttaa oppilaat siitä, että sillä kerralla opittavat asiat ovat mielekkäitä ja kiinnostavia. Tässä auttaa huomattavan paljon luovat ratkaisut ja yhteistyö muiden aineiden opettajien kanssa. Omassa työyhteisössäni teen paljon yhteistyötä esimerkiksi kuvataiteen ja kemian opettajien kanssa. Kotitalouden ja kemian yhdistäminen kiinnostaa kovasti, ja suunnittelemmekin kemian opettajan kanssa opetuksen jatkumoa niin, että oppilaat osaisivat yhdistää aineissamme oppimiaan asioita toisiinsa.

Opettajuus ja opettajan työ ovat minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeitä asioita. Haluan vaikuttaa alan kehitykseen ja olenkin aktiivisesti ollut mukana ammattijärjestöjen toiminnassa. Tällä hetkellä olen sekä Kotitalousopettajien liiton että Aineopettajaliiton puheenjohtaja. Koen pääseväni näissä luottamustehtävissä vaikuttamaan opettajan työnkuvaan ja opettajan asemaan laajemmin yhteiskunnassa.

Opettajan tehtävässä ei ole koskaan valmis ja täysoppinut. Oman osaamiseni kannalta ohjaavan opettajan tehtävä on erittäin tärkeä. Ohjaavana opettajana koulutan syksyisin ja keväisin vierailevia opetusharjoittelua suorittavia opiskelijoita. Pysyn ajan tasalla siitä, mitä yliopistossa opiskellaan ja millaisia ovat uusimmat ajatukset opetuksesta ja oppimisesta. Tämä tuo myös lisää mielekkyyttä omaan työhöni ja parantaa työssä jaksamista.

 

Anneli Rantamäki työskentelee kotitalousopettajana Pohjolanrinteen koulussa Riihimäellä. Hän valmistui kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1998.