Geologian opinnoissa kiinnostukseni hydrogeologiaan kehittyi vuosien varrella hiljalleen, mutta pohjavesitutkimus osoittautui minulle kuitenkin kaikkein mielenkiintoisimmaksi opiskelu- ja uravaihtoehdoksi. Pohjavesiin liittyvien tutkimusten tapauskohtaisuus ja mahdollisuus tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä vaikuttivat lopulta eniten valintaani. Olin myös onnekas saadessani tehdä kalliopohjavesiin liittyvän gradun, koska se aiheena johdatti minut tämänhetkisiin jatko-opintoihini.