Kiinnostuin malmigeologiasta jo ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana 2007, ja pääsin tutustumaan alaan tarkemmin kesätöiden merkeissä jo kesällä 2008. Malminetsintä ja kartoitustyö tulivat tutuiksi ja hyvänä apuna siihen oli kallioperäkartoituskurssin suorittaminen edellisenä keväänä. Malminetsinnän parissa työskentelin lopulta jokaisena opiskelukesänä ja gradun teon alkaessa syksyllä 2011 alan työkokemusta oli kertynyt jo vuoden verran.