Geotieteiden kandiohjelman kolmivuotiset opinnot ovat yhteisiä kaikille, minkä jälkeen valmistut luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK), eli kandiohjelman sisällä ei ole opintosuuntia. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, sinulla on automaattisesti opinto-oikeus myös ylempään maisterin tutkintoon. Geotieteiden kandiohjelmasta vie opintopolkuja useampaan maisteriohjelmaan, kuten geologian ja geofysiikan maisteriohjelmaan, jonka sisällä on edelleen valittavissa neljä eri opintosuuntaa.

Erikoistuminen eri maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin tapahtuu muiden aineiden valinnaisten opintokokonaisuuksien kautta. Kaikki kandiohjelman opiskelijat lukevat 15 op kemiaa ja 15 op menetelmätieteitä (mm. GIS, tilastokurssi ja ohjelmointikurssi).

Kaikille yhteisiä ovat myös kieliopinnot (10 op), TVT-opinnot ja työlämään valmentavat opinnot (10 op).