Geotieteissä tutkitaan maapallon rakennetta ja kehitystä. Tieto piilee geologisissa materialeissa, joita hankitaan kaikilta mantereilta ja erilaisista geologisista ympäristöistä. Tutkimus tapahtuu laboratorioissa, ja siihen liittyy mikroskopointia, materiaalin käsittelyä sedimenttilaboratoriossa, ja maisterivaiheessa monenlaisilla tutkimusinstrumenteilla.