Kumpulan kampuksella kaikki uudet kandiohjelmien opiskelijat saavat ensimmäisenä syksynä läppärin, ns. fuksilaitteen.