Luonnossa

Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka.

Monella kurssilla käydään kentällä - ottamassa näytteitä tai tutustumassa kohteilla tai paljastumilla siihen, miltä oppikirjoista opitut asiat luonnossa näyttävät.  Alla on kuvailtu hieman tarkemmin kandivaiheen kulmakiviä: fuksien ensimmäistä ekskursiota sekä toisen opiskeluvuoden kevään kohokohtia: viikon kenttäkursseja Hyytiälässä ja Lammilla.

Joskus jo kandidaatintutkielmaan liittyy maastotöitä, vaikka todennäköisempää on, että pääset suunnittelemaan ja tekemään omia kenttätutkimuksiasi tehdessäsi pro gradua, maisteriopintojen lopputyötä.

Geotieteiden opiskelijat käyvät myös paljon ekskursioilla, jotka usein ovat opiskelijoiden (Vasara ry tai Geysir ry) järjestämiä ja joissa on mukana opettamassa joku henkilökunnasta.

Fuksieksursiolla heti periodin ensimmäisten viikkojen aikana opiskelijat saavat ensituntuman geologian opetukseen maastossa.

Yhden päivän kenttäretki suuntautuu pääosin Kaakkois-Suomeen. Ekskursiolla perehdytään  muutamaan kiinnostavaan geologiseen kohteeseen, nähdään käytännön opetustilanteita, kerätään mineraaleja sekä tutustutaan toinen toisiimme.

 

Tärkeitä geologin perustaitoja ovat kyky liikkua maastossa ja tehdä havaintoja alueen kallioperästä. Sammalmaton alta paljastuvan puhtaan kivipinnan rakenteista luetaan kiven syntytarina ja dokumentoidaan kivilajien mineraalikoostumus, kivilajinimi, syntyhistoriaan viittaavat rakenteet ja mitataan geologikompassilla rakenteiden jatkuvuussuunnat. Näiden tietojen avulla voidaan piirtää alueen kallioperäkartta. Havainnoidut tiedot ja kartat muodostavat pohjan alueen synnyn geologiselle perustutkimukselle ja alueen kivilajien käyttökelpoisuudelle esimerkiksi rakennuskivi- tai kiviaineskäytössä ja malminetsinnän apuna. Ensimmäinen koko viikon kestävä maastoharjoittelu tehdään Tampereen itäpuolisella alueella, jonne päivittäiset tutkimusretket tehdään Hyytiälän metsäaseman tiloista. Alueen kivet ovat poikkeuksellisen hyvin säilyneitä laavan, vulkaanisen tuhkan, sedimenttikerrostumien ja jokivirtojen kuljettaman soran kerrostumia 1890 miljoonan vuoden takaa.

 

Lammilla saadaan ensituntuma maaperähavainnointiin ja näytteenottoon. Kenttäkurssilla kuvataan erilaisia maaleikkauksia ja tehdään turvetutkimuksia. Kurssiin kuuluu myös legendaarinen Geo-suunnistus.