Labrassa

Geotieteissä tutkitaan maapallon rakennetta ja kehitystä. Tieto piilee geologisissa materialeissa, joita hankitaan kaikilta mantereilta ja erilaisista geologisista ympäristöistä. Tutkimus tapahtuu laboratorioissa, ja siihen liittyy mikroskopointia, materiaalin käsittelyä sedimenttilaboratoriossa, ja maisterivaiheessa monenlaisilla tutkimusinstrumenteilla.

Laboratoriokursseilla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tavallisimpia klastisten sedimenttien tutkimusmenetelmiä sekä analysoimaan (sedimentti)hieitä mikroskoopilla. Tärkeä osa laboratoriotöitä ja hieanalyysejä on tulosten kirjallinen esitys/raportointi ja kurssinäytteiden/hieiden aihepiiriin liittyvään tutkimuskirjallisuuteen tutustuminen. Klastisten sedimenttien osiossa käydään mahdollisuuksien mahdollisuuksien mukaan maastossa näytteenotossa tai käytetään graduntekijöiden/tutkimusprojektien näytteitä. Tämä yhdistää harjoitustyöt tutkimukseen ja tuo lisämotivaatiota opiskelijoille. Kenttäpäivä auttaa opiskelijoita myös ymmärtämään näytteenoton keskeisen roolin analyysituosten hyödynnettävyyden kannalta.

Kivinäytteiden tutkimuksessa tärkein apuväline on polarisaatiomikroskooppi. Kivestä sahataan pala, joka kiinnitetään lasilevylle ja hiotaan 30 mikrometrin paksuiseksi preparaatiksi. Näin ohuina leikkeinä lähes kaikki mineraalit ovat läpinäkyviä ja ne voidaan tunnistaa optisten ominaisuuksien perusteella. Mikroskoopilla nähdään kuinka paljon kutakin mineraalia on, ja kivilajin tarkka nimi saadaan mineraalien määräsuhteisiin perustuvalla luokittelulla. Kiven syntytapaan päästään käsiksi mineraalikiteiden koon, muodon, kemiallisen koostumuksen ja kemiallisten muuttumisreaktioiden kautta. Polarisaatiomikroskoopilla nähdään kirjaimellisesti kiven sisälle.