Aki Ullgren, Yara Suomi Oy

Kiinnostuin malmigeologiasta jo ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana 2007, ja pääsin tutustumaan alaan tarkemmin kesätöiden merkeissä jo kesällä 2008. Malminetsintä ja kartoitustyö tulivat tutuiksi ja hyvänä apuna siihen oli kallioperäkartoituskurssin suorittaminen edellisenä keväänä. Malminetsinnän parissa työskentelin lopulta jokaisena opiskelukesänä ja gradun teon alkaessa syksyllä 2011 alan työkokemusta oli kertynyt jo vuoden verran.

Gradun teon aikana tuli soitto nykyiseltä työnantajaltani Yara Suomi Oy:ltä, että heillä olisi tarvetta geologille Siilinjärven kaivokselle. Tarjousta piti miettiä hetken. Tekisinkö gradun rauhassa loppuun asti, vai aloittaisinko työt ja kirjoittaisinko gradun töiden ohessa loppuun? Pienen harkinnan jälkeen päädyin valitsemaan pitkät työpäivät kaivoksella sekä pitkät illat ja viikonloput gradun kirjoittamisen parissa. Aluksi työtehtäviini kuului kairausvalvontaa sekä kairasydänraportointia Saarisen satelliittikaivoksen kairausprojektissa. Kairausprojektin päätyttyä aloitin tuotantogeologin tehtävät, ja päätehtäviksi muodostuivat tuotantonäytteiden oton QAQC-valvonta, malmin lastauksen valvonta, sekä geologisten karttojen tuottaminen kaivossuunnittelun käyttöön. Gradun sain valmiiksi keväällä 2013, minkä jälkeen valmistuin ja työsuhteeni vakinaistettiin.

Nykyisiin työtehtäviini kuuluu edelleen samoja tehtäviä, mutta pääpaino on nyt malmisyötteen laatuun ja mineralogiaan liittyvä tutkimus ja  tiedon tuottaminen. Toimipaikallemme hankittiin XRD-laitteisto vuonna 2016, mikä on ollut suureksi avuksi prosessimineralogisessa tutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksen apuna käytän myös MLA-analytiikkaa, minkä avulla tutkin malmisyötteen harmemineralogiaa ja käyttäytymistä (assosiaatiota, partikkelikokoa, liberaatiota) rikastusprosessin eri osissa.  Työni tavoitteena on malmisyötteen koostumuksen optimointi, jotta rikastusprosessi saadaan myös optimoitua saannin ja rikasteen laadun osalta.

Geologian opinnoista näen hyödyllisimmiksi oman työurani kohdalla monipuoliset petrologian opinnot, kenttäkurssit sekä geokemian opinnot. Geokemiaan ja mineraalikemiaan kannattaa ehdottomasti paneutua, jos haluaa suuntautua kaivosalalle. Suoritin malmigeologian kurssit Kanadassa vaihtovuoden aikana, ja suosittelen kaikille opiskelijoille vaihto-opiskelijaksi lähtemistä. Sivuaineista hyödyllisimpiä ovat ehdottomasti olleet kemian ja menetelmätieteiden opinnot. Lisäksi 3D-mallinnusohjelmien perustiedot kannattaa hallita jo opintojen aikana, koska mallinnusohjelmat ovat päivittäisessä käytössä kaivosalalla.