Opettajien terveiset

Tervetuloa opiskelemaan fysikaalisten tieteiden kandidaattiohjelmaan! Fysiikan opinnoissa tutustutaan luonnon perustavimpiin lakeihin ja opitaan ymmärtämään mielenkiintoisia ilmiöitä eri mittakaavoissa, sekä fysikan perusteita että sovelluksia. Opintoihin on integroitu matemaattisia ja laskennallisia taitoja, joiden avulla ilmiöitä voi mallintaa ja ennustaa.

Ohjelmassa on mahdollisuus erikoistua meteorologiaan, tähtitieteeseen ja teoreettiseen fysiikkaan, sekä yhdistää fysiikan opintoihin laajoja kokonaisuuksia kemiasta, matematiikasta, tietojenkäsittelytieteestä tai geotieteistä. Koulutamme ongelmanratkaisijoita moniin tarpeisiin.

Olen kandidaattiohjelman johtaja ja laskennallisen aerosolifysiikan professori. Kandiohjelman johtajana tehtäväni on   huolehtia, että kandiohjelmassa opetetaan ajantasaisia tietoja ja taitoja siten, että kurssit niveltyvät toisiinsa ja opetuskäytännöt tukevat oppimista. Tutkimustyössäni puolestaan tavoitteena on ymmärtää aerosolihiukkasten ja jääkiteiden muodostumista ilmakehässä. Ryhmäni tutkii molekyyliklusterien muodostumista pääasiassa laskennallisin ja teoreettisin menetelmin.

 

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa keskeistä on oppia lähestymään erilaisia luonnon ilmiöitä tutkivasta näkökulmasta. Varsinkaan fysiikan perusopinnot eivät aihepiireiltään eroa lukiofysiikasta juurikaan, mutta lähestymistapa on tyystin erilainen. Yliopistofysiikassa lähtökohtana on, että ilmiöitä tulkittaessa lähdetään liikkeelle usein kauan sitten tehtyjen kokeellisten havaintojen pohjalta muodostettujen peruslakien soveltamisesta tapauskohtaisesti. Tämän hallinta edellyttää peruslakien vahvaa ymmärtämistä sekä tarvittavien matemaattisten apuneuvojen hallintaa. Minun tehtäväni kandiohjelmassamme on opettaa fysiikkaa lähinnä muiden luonnontieteiden koulutusohjelmien opiskelijoille Fysiikkaa luonnontieteilijöille -kurssilla. Opetan satunnaisesti myös muilla fysikaalisten tieteiden kandiohjelman kursseilla. Johdan lisäksi ilmakehätieteiden maisteriohjelmaa ja opetan myös siellä. Oma taustani on aerosolifysiikassa, joka on vahvasti monitieteinen ala. Olenkin työssäni tutustunut myös mm. kemistien, biologien ja metsätieteilijöiden ajatusmaailmoihin ja lähestymistapoihin.

Fysiikassa on tärkeää löytää monitahoisesta ongelmasta olennaiset asiat. Fysiikassa ongelmista tehdään malleja, niiden pohjalta määritetään ratkaisuja, ratkaisujen tarkkuutta ja oikeellisuutta arvioidaan, ja lopulta saadaan alkuperäinen, monimutkainen ongelma ratkaistua. Tämä on asia, joka fysikaalisten tieteiden opinnoissa pitää oppia. Olen mukana opettamassa laboratoriokurssejamme, jossa tällaista ongelman asettamista ja ratkaisua opiskellaan. Kokeellinen fysiikan tutkimus onkin lähellä sydäntäni, sillä olen väitellyt materiaalifysiikasta. Nykyään tutkimustyössäni keskityn kuitenkin fysiikan opetuksen tutkimukseen. Päätyönäni on Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opetuksen kehittäminen. Kursseillamme on paljon tuntiopettajia eli assistentteja, jotka ovat yleensä toisen tai useamman vuoden opiskelijoita. Järjestän assistenttien koulutusta ja kerään kursseilta kurssipalautetta, jonka pohjalta kandiohjelman kursseja kehitetään.