Filosofian opinnot antavat aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. Samalla ne kehittävät kriittisen ajattelun taitoja, jotka auttavat muotoilemaan ongelmia ja arvioimaan kriittisesti mahdollisia ratkaisuja. Filosofian kandiohjelma tarjoaa kolme eri opintosuuntaa: teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia sekä ruotsinkielinen opintosuunta filosofi. Käytännöllisen filosofian opiskelija valmistuu valtiotieteiden kandidaatiksi, kun taas teoreettisen filosofian ja filosofin opiskelija valmistuu humanististen tieteiden kandidaatiksi.