Dilemma ry kerää kokoon filosofian opiskelijat kahdesta eri tiedekunnasta, teoreettisen filosofian ja ruotsinkielisen filosofin opiskelijat humanistisesta ja käytännöllisen filosofian opiskelijat valtiotieteellisestä tiedekunnasta.