Opiskelu

Filosofia käsittelee hyvin perustavanlaatuisia ja yleisiä kysymyksiä, jotka koskevat maailmaa ja ihmisen asemaa siinä. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi tieto, todellisuus, mieli, merkitys, totuus, tiede, yhteiskunta, toiminta, arvo, oikea ja väärä, hyvä ja paha. Filosofian kandiopinnot suoritettuasi sinulla on riittävät valmiudet jatkaa opintojasi Helsingin yliopiston filosofian maisteriohjelmassa tai missä tahansa maailman muissa johtavissa filosofian laitoksissa. Filosofian kandiohjelmassa on kolme opintosuuntaa: teoreettinen filosofia, käytännöllinen filosofia sekä ruotsinkielinen opintosuunta filosofi.

Kun tulet hyväksytyksi filosofian kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon filosofian maisteriohjelmassa. Voit halutessasi hakea suoritusoikeutta myös muihin humanistisen tiedekunnan ja laajemminkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin. Lisätietoa maisteriohjelmista löydät Helsingin yliopiston koulutustarjonta-sivuilta.