Opiskeluympäristö: laboratoriotyötä ja apteekkiharjoittelua

Farmaseutin koulutusohjelmaan kuuluu luento-opetuksen lisäksi laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä. 

Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa (palkallisessa) harjoittelujaksossa apteekissa tai sairaala-apteekissa. Toisen jaksoista voi halutessaan tehdä myös ulkomailla. Harjoittelujaksojen aikana pääset käyttämään tietotaitoasi tosielämän ongelmanratkaisussa, terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa

Opetusapteekkiharjoittelun tavoitteena on ohjata opiskelijoita soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön. Harjoittelun aikana opiskelijat oppivat sellaisia taitoja ja käytännön valmiuksia, joita on tarkoituksenmukaista harjoitella aidossa toimintaympäristössä.

Lue lisää apteekkiharjoittelusta