Farmaseutin koulutusohjelmassa perehdytään sekä synteettisten että kasvi- ja eläinkunnasta peräisin olevien lääke- ja apuaineiden kemiaan ja ominaisuuksiin sekä niiden formulointiin lääkevalmisteeksi. Opinnoissa tarkastellaan lääkkeen antoreittejä ja käyttäytymistä elimistössä, kuten myös lääkkeiden vaikutusmekanismeja. Keskeistä osaamista ovat lääkehoito ja sen vaikuttavuus sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla.

Opintojen aikana kehittyy farmaseuttinen ammatti-identiteetti ja ymmärrys farmasiasta osana terveydenhuoltoa. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky elinikäiseen oppimiseen ovat valmistuvan farmaseutin keskeisiä taitoja.

Koulutusohjelmassa on käytössä juonnemalliin perustuva opetussuunnitelma, jossa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin. Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkintoon sisältyy lopputyö ja kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa.