Opetusapteekkilupa

Opetusapteekkilupa on apteekkilupakohtainen. Apteekkarin on haettava uusi lupa, jos hän siirtyy uuteen apteekkiin.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin opetusapteekiksi haetaan kuhunkin erikseen omalla hakemuksella. Hakemuksen lisäksi täytetään taustatietolomake (e-lomake alla), joka on yhteinen kaikille opetusyksiköille. Näin ollen lupaa haetaan jokaisesta tiedekunnasta erikseen, mutta taustatietoja koskeva lomake tarvitsee täyttää vain kerran.

Ennen opetusapteekkiluvan hakemista opetusapteekkien vastuuhenkilöiden tulee perehtyä materiaaleihin oppilaan ohjauksesta

Täytä e-lomake taustatiedoista  Tietoja opetusapteekista. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Åbo Akademi käyttävät samaa lomaketta. Lomakkeella kerätään tietoja apteekista opetusapteekkihakemuksen tueksi. Tietojen avulla kartoitetaan oppilaan ohjauksen käytänteitä apteekissa (muun muassa oppilaan ohjaamisen jakaminen henkilökunnan kesken, oppilaan perehdytys, HOPSin laatiminen ja palautekeskustelut oppilaan ja ohjaajan välillä). Osa lomakkeen tiedoista voidaan apteekkarin suostumuksella antaa opiskelijoille tiedoksi heidän etsiessään itselleen opetusapteekkia harjoittelujakson ajaksi.

Täytä yllä oleva opetusapteekkilupahakemuslomake ja toimita se siihen tiedekuntaan, jonka opetusapteekkilupaa haet. Hakemuksen voi toimittaa postitse allekirjoitettuna tai sähköpostilla hakemuslomakkeessa mainittuihin osoitteisiin. 

Hakemus käsitellään siinä koulutusyksikössä, johon opetusapteekkilupaa haetaan. Tarvittaessa hakemukseen tai taustatietoihin voidaan pyytää täydennystä tai lisäselvitystä. Hakemuksen hyväksymisestä toimitetaan apteekkarille tieto kirjallisesti.

Tietojen muutos

Opetusapteekki voi ilmoittaa esim. toimintaansa koskevasta tai harjoitteluvastuuhenkilön/henkilöiden tietojen muutoksesta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnalle tällä lomakkeella tai yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen.

 Apteekin harjoitteluvastuuhenkilönä toimii apteekkari tai hänen nimeämänsä proviisori.

Perehdy Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Åbo Akademin yhteiseen opetusapteekkiharjoittelua käsittelevään esitteeseen:

 

sekä oppaaseen, jossa käsitellään tarkemmin mm. harjoittelun aikana oppimista, työkirjoja, HOPSia, harjoittelun käytännön asioita, palautteen antamista sekä koulutustilaisuuksia:

 

Lisätietoa löytyy apteekkiharjoittelun sivulta.

 

Harjoittelusta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa vastaa sosiaalifarmasian professori Marja Airaksinen.

Harjoitteluun liittyvistä käytännön järjestelyistä tiedekunnassa huolehtii apteekkiharjoittelusta vastaava yliopisto-opettaja Katja Pitkä.

Viikinkaari 5 (PL 56), 00014 Helsingin yliopisto
katja.pitka(at)helsinki.fi
p. 02941 58752, gsm. 050 318 0270
Tavoitettavissa ti-pe

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan opetusapteekkien sähköpostilistan tarkoituksena on helpottaa harjoitteluun liittyvää tiedottamista tiedekunnasta opetusapteekeille. Yksittäiset yhteydenotot osoitetaan jatkossakin opetusapteekin ja tiedekunnan apteekkiharjoittelun koordinaattorin sähköpostiosoitteisiin.

Sähköpostilistalle liittyminen on vapaaehtoista. On kuitenkin erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni apteekki liittyy listalle, sillä tiedotus tapahtuu pääasiassa sähköpostilistan välityksellä. Listalle voi liittyä ja siltä voi erota milloin tahansa.

Sähköpostilistalle liittyminen

Mikäli haluatte liittyä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan sähköpostilistalle, lähettäkää asiasta viestiä apteekkiharjoittelun koordinaattorille (katja.pitka@helsinki.fi). Ilmoittakaa viestissänne selvästi se osoite, johon haluatte ohjata sähköpostilistalle tulevat viestit. Sähköpostiosoitteeksi kannattaa valita sellainen osoite, jota mahdollisimman moni harjoittelun vastuuhenkilö opetusapteekissa pääsee lukemaan eikä yksittäisen henkilön poissaolo aiheuta katkoksia tiedonkulussa.

Sähköpostilistalta eroaminen

Mikäli haluatte, että sähköpostiinne ei tule enää opetusapteekeille tarkoitettuja viestejä, ottakaa yhteyttä apteekkiharjoittelun koordinaattoriin sähköpostilla. Ilmoittakaa viestissä tarkalleen sama sähköpostiosoite, jonka ilmoititte liittyessänne listalle (liittymis- ja ero-osoitteen on oltava identtiset).