Vastaavat maisteriohjelmat

Pistiäinen

Biologian kandiohjelman suorittaneella on hyvin monipuolisia jatko-opintomahdollisuuksia. Opiskelija voi jatkaa jossain Helsingin yliopiston maisteriohjelmassa etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Huom. jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista eli "Guidesta" (muista valita ensin ylälaidasta oikea koulutusohjelma eli Biologian kandiohjelma, jotta näet kriteerit).

Valmistuneella opiskelijalla on suorittamistaan opintokokonaisuuksista riippuen suora opinto-oikeus yhdeksään maisteriohjelmaan, jotka toimivat Helsingin yliopiston Viikin tai Kumpulan kampuksella. Maisteriohjelmat voi jakaa perusbiologisiin1 ja soveltaviin2 aloihin seuraavasti:

Lisäksi biologian kandiohjelman suorittanut voi menestyä hyvin erillisessä haussa alla oleviin maisteriohjelmiin: 

Biologian kandiohjelmasta valmistunut voi myös hakea erillisessä haussa muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen maisteriohjelmiin.