Opiskelu

Helsingin yliopisto tarjoaa Suomen laaja-alaisimman biologian kandiohjelman, josta valmistuu luonnontieteiden kandidaatiksi (LuK). Viikin kampuksella toimivassa ohjelmassa on mukana viisi tieteenalaa: ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, genetiikka, kasvibiologia sekä mikrobiologia.

Suoritettuaan biologian kandiohjelman opiskelija

  • tuntee biologian keskeiset teoriat ja käsitteet
  • tuntee eliökunnan kehityksen ja monimuotoisuuden perusteet
  • ymmärtää eliöiden perinnöllisyyttä, fysiologiaa, rakennetta ja toimintaa soveltuvin osin solutasolta toimivan organismin ja populaatioiden kautta eliöyhteisötasolle

Lisäksi opiskelija

  • osaa soveltaa oppimaansa teoriaa ja käyttää keskeisiä laboratorio- ja kenttätutkimusmenetelmiä
  • osaa analysoida tutkimusaineistoja tilastollisesti
  • pystyy etsimään tieteellisiä artikkeleita ja lukemaan niitä
  • osaa kirjoittaa raportteja ja pitää esitelmiä
  • omaa hyvät ryhmätyöskentely- ja keskustelutaidot