Opis­ke­li­jat ovat vi­deoi­neet opis­ke­lu­ym­pä­ris­töään

MAAT 41 1500x400

Täältä löydät opiskelijoiden tekemiä videoita siitä, millainen on opiskelijan arkipäivä ja opiskeluympäristö ja mitä kaikkea jännää se voi sisältääkään.