Ohjeita ulkomailla tutkinnon suorittaneille

Jos haluat hakea Helsingin yliopistoon, sinulla tulee olla suoritettuna lukio tai vastaava koulutus, joka oikeuttaa yliopisto-opintoihin siinä maassa, jossa koulutus on suoritettu.

Ulkomailla lukion tai vastaavan koulutuksen suorittaneet hakijat hakevat Helsingin yliopistoon samalla tavalla kuin suomessa tutkinnon suorittaneet hakijat. Hakuohjeet löydät vasemman palstan ”Hakeminen päävalinnassa” -otsikon alla.

Kaikissa hakukohteissa, joihin haetaan lukion tai vastaavan koulutuksen perusteella, on valintakokeet. Valintakokeet ovat joko suomeksi tai ruotsiksi. Myös kieliaineiden valintakokeissa on osuus, jossa mitataan hakijan suomen- tai ruotsin kielen taito.

Kandidaattitasolla opetus tapahtuu suomeksi tai ruotsiksi. Oppimateriaalia voi kuitenkin olla muillakin kielillä. Opiskelijoiden, jotka ovat suorittaneet lukion tai vastaavan koulutuksen ulkomailla, täytyy suorittaa pakollisia suomen tai ruotsin kielen opintoja osana tutkintoaan. Pakollisten suomen tai ruotsin kielen opintojen laajuudesta päättää tiedekunta.

Minulla on alempi korkeakoulututkinto ja haluan jatkaa maisteriopintoihin

Opiskelijat, joilla on tutkintotodistus alemmasta korkeakoulututkinnosta, voivat hakea suoraan maisterivaiheen opintoihin tai Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin.

Maisterivaiheen opintoihin haetaan kolmella eri tavalla:

lähes kaikkiin englanninkielisiin maisteriohjelmiin sekä maisterivaiheen opintoihin opiskelukielestä riippumatta haetaan sähköisesti University Admissions Finlandin kautta. Hakuaika syksyllä 2015 alkaviin koulutuksiin on 2.12.2014-30.1.2015. 

suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin haetaan paperilomakkeella suoraan tiedekuntaan. Lisätietoja löytyy tiedekuntien verkkosivuilta tai hakuoppaista.

Valtiotieteellisen tiedekunnan suomenkielisiin maisterivaiheen opintoihin sekä  käyttäytymistieteellisen tiedekunnan maisterivaiheen opintoihin haetaan tiedekunnan omassa erillisvalinnassa: lisätietoa on käyttäytymistieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan  sivuilta.

Valinta maisteriopintoihin tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella, joten valintakokeita ei järjestetä.

Eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan ei voi hakea tutkinto-opiskelijaksi aikaisempien kandidaattiopintojen perusteella.

Olen suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ulkomailla ja haluan jatko-opiskelijaksi

Edellytyksenä jatko-opinnoille on maisterin tutkinto tai vastaava tutkinto. Lisää tietoa jatko-opinnoista löytyy tiedekuntien verkkosivuilta sekä yliopiston jatko-opiskelijasivuilta.

Mitkä hakupaperit sinun tulee toimittaa?

Lukion tai vastaavan koulutuksen perusteella haettaessa vaadittavat liitteet ovat:

  • Kopio lukion tai vastaavan koulutuksen päättötodistuksesta/ylioppilastutkinnosta
  • Lisäksi jokaisella hakukohteella saattaa olla omat vaatimukset liitteistä. Sähköistä hakulomaketta täyttäessä saat tietää, mitkä muut liitteet sinun on toimitettava. Hakukohtainen liite voi olla esim. kielitaitotodistus, ellei kielitaitoa voi osoittaa valintakokeessa (ks. lisää kielitaitovaatimuksista englanniksi).

Hakuvaiheessa sinun ei tarvitse toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita, pelkät valokopiot riittävät.

Kaikki liitteet pitää toimittaa sekä alkuperäiskielellä että käännettynä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Käännösten pitää olla virallisen kääntäjän tekemiä.

Kansainvälisessä haussa, ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen haettaessa pakolliset hakupaperit ovat:

  • UAF- hakulomake, sekä sähköisenä että allekirjoitettuna tulosteena
  • Motivaatiokirje, joka on osa hakulomaketta ja muotoutuu hakukohteen mukaan. Siinä voi olla valittuun alaan liittyviä kysymyksiä tai se voi olla vapaasti täytettävä kenttä.
  • Tutkintotodistus alemmasta korkeakoulututkinnosta
  • Alemman korkeakoulututkinnon opintorekisteriote, josta käy ilmi suoritetut kurssit, arvosteluasteikko ja opintojen kesto
  • Kielitaitotodistus: ks. lisää kielitaitovaatimuksista englanniksi
  • Lisäksi jokaisella hakukohteella saattaa olla omat vaatimukset liitteistä (esim. CV, suosituskirje tai GRE).

Suomen- tai ruotsinkielisiin maisteriohjelmiin haettaessa tiedekunta päättää, mitkä hakupaperit sinun tulee toimittaa. Katso lisää tiedekuntien verkkosivuilta tai hakuoppaista.

Kaikkien toimitettavien liitteiden tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Jos haet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin, tulee kaikkien dokumenttien olla käännettynä englanniksi.

Käännösten tulee olla virallisten kääntäjien tekemiä: niissä tulee olla käännöksen tekijän allekirjoitus ja leima. Käännösten mukana tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu kopio liitteestä alkuperäiskielellä.

Pakollisten liitteiden kopioiden tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Kopion voi todistaa virallisesti oikeaksi alkuperäisen dokumentin myöntänyt oppilaitos tai julkinen notaari. Kaikkien liitteiden oikeellisuus tutkitaan. Väärennöstapauksissa hakija hylätään.

University Admissions Finland on laatinut maakohtaisia sääntöjä liitteiden toimittamisesta. Tarkista, koskeeko maakohtaiset säännöt sinua.